قانون جنگل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امیربیان، سخنرانی چند رسانه ای با نام قانون جنگل به مناسبت فجر فاطمی از چاپ خارج شده و آماده استفاده مبلغین گرامی می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امیربیان، سخنرانی چند رسانه ای با نام قانون جنگل به مناسبت فجر فاطمی از چاپ خارج شده و آماده استفاده مبلغین گرامی می باشد.


مبلغین گرامی جهت تهیه این کتاب می توانند به فروشگاه موسسه واقع در قم، خیابان شهدا(صفائیه)، کوچه ۲۱، پلاک ۱۲ مراجعه بفرمایند.
مبلغین خارج از قم نیز جهت تهیه کتاب می توانند به سایت فروشگاه اینترنتی موسسه امیربیان به نام بیان بوک مراجعه بفرمایند.

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید
متن
نام و نام خانوادگی
ایمیل