هشت سخنرانی برای حاج قاسم سلیمانی

8 محور سخنرانی جهت مجالس شهید حاج قاسم سليماني تقدیم به خادم الرضا شهید حاج قاسم سليماني ویژه سخنرانان و مبلغین| لطفا برای شادی روح حاج قاسم هر نفر به ۸ نفر دیگر بفرستید

دانلود سخنرانی اول | خونِ جریانساز

دانلود سخنرانی دوم | کشتۀ أشقی الأشقیاء

دانلود سخنرانی سوم | قدس را هدف داریم

دانلود سخنرانی چهارم | انتقام سخت

دانلود سخنرانی پنجم | آخرین دعای امام برای مالک

دانلود سخنرانی ششم | با دست بازتر

 

دانلود سخنرانی هفتم |مرگ سرخ

دانلود سخنرانی هشت |نترسیدن از مرگ

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید
متن
نام و نام خانوادگی
ایمیل