برگزاری امتحان استادیاری سال98-99

امتحان استادیاری تاریخ برگزاری: 98/07/18 مکان: حوزه علمیه آیت الله مجتهدی (ره) ساعت 15 سرفصل های آزمون: 5فصل ابتدایی خطابه (آماده سازی، انگیزه سازی، اقناع اندیشه، پرورش احساس، رفتارسازی) نکته: امتحان کتبی برگزار خواهد شد

امتحان استادیاری 

تاریخ برگزاری: 98/07/18

مکان: حوزه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)

ساعت 15 

سرفصل های آزمون: 5فصل ابتدایی خطابه (آماده سازی، انگیزه سازی، اقناع اندیشه، پرورش احساس، رفتارسازی)

نکته: امتحان کتبی برگزار خواهد شد

دیدگاه خود را در مورد این مطلب بیان کنید
متن
نام و نام خانوادگی
ایمیل