دسته: فرهنگی سیاسی
همایش نهضت عقلانیت و شفافیت

در آستانه انتخابات اسفند 98 جهت تبلیغ چهره به چهره در راستای افزایش مشارکت در انتخابات، همایش نهضت عقلانیت و شفافیت برگزار می شود

   |   ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ 0 دیدگاه